BANNER PODSTR

Bor

Bor je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol B, a atomski (redni) broj mu je 5. Ovaj trovalentni, rijetki polumetal se na pojedinim nalazištima javlja u količinama isplativim za eksploataciju. Bor postoji u više alotropskih modifikacija. Amorfni bor je smeđi prah. Od kristalnih oblika bora poznate su mnoge alotropske modifikacije. Bor ima najveću vlačnu čvrstoću od svih poznatih elementa, a po tvrdoći se nalazi na drugom mjestu iza dijamanta, koji je modifikacija ugljika. Modifikacije bora imaju fizikalne i kemijske sličnosti sa tvrdom keramikom kao što je silicijev karbid ili volframov karbid. Bor posjeduje kao i grafit dobra mazivna svojstva. Sposobnost da formira stabilne prostorne mreže preko kovalentnih veza je dodatni dokaz za kemijsku sličnost bora sa susjednim elementima u periodnom sustavu - ugljikom i silicijem.

U prirodi se isključivo može pronaći kao spoj sa kisikom. U industriji ima vrlo široku i raznoliku primjenu npr. kao izolacioni materijal i supstanca za izbjeljivanje kao što je borna kiselina ili boraks i preborati. Nadalje se koristi kao aditiv za raketno gorivo, legirajući element (dodatak), reducirajući agens bakra, te za proizvodnju pirotehničkih pokretača zračnih jastuka, sklopnih elemenata rotora helikoptera, teniskih reketa, palica za golf, štapova za pecanje, svjetlećeg strjeljiva, pirotehničke proizvode (vatromet), kontrolne šipke u nuklearnim reaktorima itd.

illustration-of-a-molecule.jpg

Posebno se može istaknuti njegova primjena za značajnu redukciju trenja, smanjenje habanja, povećanje nosivosti, poboljšanje termičke stabilnosti i izvrsna zaštita od korozije prvenstveno za metalne površine. Raspon primjene bora je svuda gdje dolazi do dodirivanja površina, i gdje treba smanjiti trenje i habanje.

footerlogodesigner17